Belgische Vereniging van Drentsche Patrijshonden

 

Op 20 november 2000 werd door enkele enthousiaste Drenteneigenaars de "Belgische Vereniging van Drentsche Patrijshonden" opgericht. We konden snel rekenen op de steun van 24 leden. In ruim tien jaar is de vereniging gestaag gegroeid, en heeft momenteel 120 leden die samen ruim 200 honden hebben. Bedoeling van onze vereniging is ons ras te verbeteren, er meer bekendheid aan te geven en de eigenaars te begeleiden.

Jaarlijks organiseren we enkele activiteiten (wandelingen, clubmatch…) waar Drentenliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten. Als lid krijg je ook regelmatig informatie over interessante zaken rondom ons ras. Met je vragen kan je steeds terecht bij de bestuursleden.

Jarenlang werden we door de KKUSH slechts als "administratieve" club erkend. Na 10 jaar volhouden is het gelukt dat er 3 jaar na elkaar 30 pups aangegeven werden bij de KMSH. Dit gaf als resultaat dat we in juli 2010 bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus erkend werden als club in stage.

Na goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de KKUSH in april 2014 ( en bijna 14 jaar werking) kregen we ons definitief nummer KKUSH 1282.

Heb je interesse, word dan snel lid van onze Drentenfamilie.

Eenmaal een drent.... Altijd een drent!