Wat te doen als je wil fokken ?

 

Als eigenaar van een teefje wil je misschien wel eens een nestje fokken of misschien wil je jouw reu wel aanbieden als dekreu.

Uiteraard is dit geen beslissing die je zomaar neemt ; je moet op voorhand alles goed overwegen en in orde zijn met verschillende zaken vooraleer je eraan begint.

We willen je niet ontmoedigen maar fokken kost geld en houdt altijd een risico in.

 

1. Wat ben je verplicht te doen om een stamboom te verkrijgen:

. Vóór de dekking moeten de honden van een Belgische eigenaar ingeschreven zijn in het LOSH.

Dus: als je een reu / teef hebt met een Nederlands stamboomnummer (NHSB) moet je, als je woonachtig bent in België,  je hond laten inschrijven in het LOSH ( Belgische stamboom). Dit regel je via de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus (KMSH), www.kmsh.be . Maak een login en volg de instructies.

. Vóór het invullen van de dek-en geboorteaangifte moet het DNA van de teef en de reu gekend zijn. Op de website van de kmsh kan je hiervoor de nodige documenten vinden (via het menu aanvraagformulieren).

. Leeftijd: Jouw teef moet minstens 15 maand zijn en maximum 10 jaar; de reu moet minstens 1 jaar zijn. Bij de reu is er geen maximumleeftijd van toepassing.

.Honden moeten verplicht een LOSH-fokattest hebben. Op onze jaarlijkse rasspeciale kan je zo’n attest bekomen. Ook kan je naar een van de speciale fokdagen gaan, ingericht door de KMSH, of naar een show. Je moet minstens een goed krijgen om het attest te verkrijgen. Opgelet, de hond moet minstens 9 maanden oud zijn voordat je kan deelnemen. Vergeet ook zeker het Europees paspoort van de hond niet.

Door de KMSH worden 3 verschillende typen stambomen afgegeven:
Type I : beide ouderdieren zijn getest op HD & PRA en voldoen aan het fokadvies
Type II : beide ouderdieren zijn enkel getest op PRA en voldoen aan het fokadvies
Type III: beide ourderdieren zijn niet getest op HD of PRA
De rasfiche is hier te vinden.

 

2. Behalve deze officiële eisen van de KMSH, raadt de vereniging verder aan:

a. dekreu

Kies een reu die nog niet teveel nakomelingen heeft ( max. 40). Ook het inteeltcoëfficiënt kan berekend worden, contacteer hiervoor het secretariaat.
Wil je eenzelfde combinatie herhalen, wacht tot na de nestkeuring.

b. uiterlijk

De hond moet minstens 1x ZG in middenklas of hoger gehaald hebben op de Belgische of Nederlandse clubmatch of moet minstens 2 x ZG in middenklas of hoger gehaald hebben op een andere show waar hij gekeurd werd door 2 verschillende Belgische of Nederlandse raskeurmeesters.

c. werkeigenschappen

Aangezien we fokken met jachthonden, is het een pluspunt, een kwalificatie behaald te hebben op een veldwedstrijd in België of Nederland of een officieel africhtingsbrevet behaald te hebben op de jachthondenproeven in België of een KNVJ brevet vanuit Nederland.

d. gezondheid

. Omdat de drentsche patrijshond een hond is die wat laat af is, opteren we ervoor dat de teef niet jonger is dan 2 jaar vooraleer ze gedekt wordt (vanaf 3de loopsheid).

. Aangezien er toch enig risico is op heupdysplasie en PRA in ons ras, raden wij toekomstige fokkers aan om zowel de reu als de teef te laten testen op HD en PRA. De foto’s van de heupen worden door de dierenarts opgestuurd naar de erkende diensten. Let op : foto’s moeten, in jouw eigen voordeel, zo duidelijk mogelijk zijn, anders worden ze geweigerd. Kies dus een dierenarts die ervaring heeft met het nemen van HD foto’s.

Heeft de hond A of B dan is er geen probleem. C-heupen mogen fokken met A of B. Met D – E heupen is verboden te fokken.

PRA is enkel geldig het jaar dat de hond voor de dek gebruikt wordt. Doe dit onderzoek dus liefst enkele weken voor de dekking. Het resultaat van het PRA onderzoek is onmiddellijk gekend.

Voor meer inlichtingen kan je ook steeds terecht op het secretariaat.

 

3. Wat te doen als je de teef laat dekken ?

. Neem tijdig contact op met de vereniging; wij kunnen u advies geven indien u op zoek bent naar een geschikte reu.  Neem ook en kijkje op onze website – fokken-dekreuen.

. Bespreek vooraf met de eigenaar van de reu de dekkingskosten.
    Voorbeeld: de prijs van een pup of
                        350€ + 50€ per pup
                        250€ + 60€ per pup

. Bij de dekking wordt een voorschot van 100€ betaald aan de eigenaar van de reu; daarvoor kan de reu 2x tijdens dezelfde vruchtbaarheidsperiode de teef dekken. Dit voorschot  wordt NIET terugbetaald, zelfs al is de teef niet zwanger.

. Maak de dekking bekend aan de vereniging: stamboomgegevens van beide honden + resultaten onderzoek HD en PRA + resultaat schoonheid). We kunnen de dekking op de site plaatsen.

 

4. Wat te doen bij de geboorte van de pups ?

. verwittig de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus binnen de 14 dagen (formulier op website) en de vereniging

. als je wilt, kan het nest op de site gezet worden.

. zorg dat je pups goed gesocialiseerd worden (de eerste 8 weken zijn zeer belangrijk voor de verdere evolutie van de pup)

. zorg dat ze de nodige inentingen krijgen en een Europees paspoort hebben

. de pups mogen pas het nest verlaten als ze minstens 7 weken zijn en gechipt zijn. Opgelet: gaat een pup naar het buitenland, dat moet een rabiës inenting gegeven zijn. Dit mag als de pup 12 weken oud is, en heeft een incubatietijd van 3 weken. In de praktijk betekent dit, dat een pup pas na 15 weken het nest kan verlaten.

. als fokker blijf je verantwoordelijk voor jouw pup; zorg ervoor dat de nieuwe eigenaars steeds bij jou terecht kunnen indien er problemen zijn i.v.m. gezondheid of karakter

. sta er op dat bij eventuele overplaatsing van de hond jij als eerste verwittigd wordt en als eerste de kans krijgt de hond terug te nemen.

. verwittig de B.V.D.P. als alle pups geplaatst zijn en geef de namen  en adressen van de nieuwe eigenaars door.

. Als je een koopakte wilt afsluiten, laat ze registreren, anders heeft ze geen waarde.

 

Veel succes !

 

Maart 2018