africhtingsproeven

De reglementen voor de africhtingsproeven worden gepubliceerd op de website van de KKUSH.